Kartbestilling

Vi selger digitalt grunnkart for områder i kommunen. De viktigste tema er høydekurver, veier, vann, bygninger og eiendomsgrenser. Disse data brukes ofte til reguleringsplaner og prosjektering av bebyggelse.

Digitale kartdata leveres i formatene sosi og dxf / dwg.

Det kan også leveres flyfoto (ortofoto) som jpg-fil.

Leveransen skjer så fort som mulig og senest innen fem arbeidsdager.

Priser (inkl. mva)

Format   Kart    Flyfoto     PDF
A4            50,-        50,-     250,-
A3            60,-        60,-     250,-
A2          100,-      125,-    250,-
A1          200,-      250,-    375,-
A0          400,-      500,-    750,-

Eiendomskart   kroner 160,-
Situasjonskart kroner 500,-

Digitale kartdata i sosi og dxf / dwg format

Prisen beregnes etter Statens kartverks priskalkulator hvor områdets areal og beliggenhet i forhold til SSBs kart over tettsted legges til grunn. Minstepris er kroner 1000,- + MVA = kroner 1250,-

Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet: 
Referansenummer: 
 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.
 Jeg samtykker
 Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket)
  Du har ikke aktivert javascript i nettleseren din, det er sterkt anbefalt å aktivere javascript for å få full utbytte av funksjonaliteten i det interaktive skjemaet.