Søknad om betalingsavtale skatt

Kristiansand kommune

Dersom du har fått et skattekrav (forskuddskatt, restskatt) og har problemer med å betale den, kan du søke om å inngå en betalingsavtale med kommunen. Hovedregelen er at skatten skal betales til forfall. Denne regelen praktiseres strengt, og en betalingsavtale er et unntak fra hovedreglen.

Vilkår for å få innvilget betalingsavtale:

Du må komme med et forslag til nedbetaling. Dette må være bedre enn det vi kan oppnå ved tvangsinnfordring, det vil si at forslaget må gi raskere nedbetaling enn trekk i lønn/trygd eller tvangssalg av eiendeler.

Du er ikke i stand til å innfri kravet på vanlig måte. Hvis du for eksempel har penger i banken, muligheter for refinansiering eller eiendeler som kan selges, er ikke dette vilkåret oppfylt.


Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet: 
Referansenummer: 
 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.
 Jeg samtykker
 Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket)
  Du har ikke aktivert javascript i nettleseren din, det er sterkt anbefalt å aktivere javascript for å få full utbytte av funksjonaliteten i det interaktive skjemaet.
Logg inn med ID-porten