Nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter

Her kan du søke om nærmiljømidler til etablering og opprusting av utendørs møteplasser, lekeplasser og aktiviteter i nærmiljøet. Søknadsfrist er 1. mars.

Det kan gis støtte til tiltak som:

 • styrker oppvekstmiljøet for barn og unge (lek, løkke, akebakke o.l. fysiske aktiviteter)
 • stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra beboerne i planlegging og gjennomføring
 • har en åpen profil og skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalmiljøet
 • er prosjektrettede, nytenkende og utprøvende
 • er rettet mot vanskeligstilte grupper

Det gis ikke støtte til:

 • saker som gjelder enkeltpersoner
 • ordinær drift (for eksempel utskifting av sand i sandkasser, maling av gjerder og utstyr)
 • tiltak som kan medføre arbeidsgiveransvar eller driftsansvar for kommunen
  saker som er under politisk behandling (kan oppfattes som forsøk på å påvirke politiske beslutninger)
 • lokaler og arrangementer

Før det gis tilskudd til sandlekeplasser, må velforeningen som søker inngå driftsavtale med parkvesenet. Les mer om lekeplasser og driftsavtale her.

Dersom dere søker om midler til anlegg som krever nabovarsler og byggetillatelse, må det foreligge byggetillatelse/godkjenning før det gis tilskudd.

Det skal sendes inn skriftlig rapport til parkvesenet om bruk av tilskuddsmidlene innen 1. desember samme år.

Vedlegg til søknaden:
Legg ved kart over området, gjerne også tegning/skisse og bilder. Dette gjør du på siste side i søknaden.
Vedleggene må være lagret som egne filer, eller ettersendes i posten.

Kart
Du kan kjøpe kart på Servicetorvet, Rådhuskvartalet - Rådhusgata 18 eller finne det på internett: http://kart.kristiansand.kommune.no/?profile=57.
Zoom deg inn til det aktuelle området og skriv ut kartet. Marker området hvor tiltaket skal skje, scann inn
kartet og legge det ved søknaden.

Dersom du har installert en PDF-skriver, kan du lagre kartet som en PDF-fil. Da kan du også bruke tegneprogrammet på kartet for å markere området hvor tiltaket skal skje. Klikk på Skriv ut, velg PDF-skriveren og lagre PDF-fila. Legg PDF`en med som vedlegg.


Hvis du tidligere har avsluttet utfylling av dette skjemaet uten å sende det inn, kan du fortsette der du slapp ved å skrive inn referansenummeret du fikk i dette feltet: 
Referansenummer: 
 

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.
 Jeg samtykker
 Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket)
  Du har ikke aktivert javascript i nettleseren din, det er sterkt anbefalt å aktivere javascript for å få full utbytte av funksjonaliteten i det interaktive skjemaet.