Søknad om vedhogst på kommunens friområder

Her søker du parkvesenet om å hogge ved på kommunens friområder. Du finner mer informasjon på kommunens nettside.

Søknaden behandles av skoglederen, som sender et brev med beskjed om hvor du kan hogge og hvordan hoggingen skal utføres. Vedhogsten tildeles normalt på vinteren, fra oktober/november til mars/april.


Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.
 Jeg samtykker
 Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket)
  Du har ikke aktivert javascript i nettleseren din, det er sterkt anbefalt å aktivere javascript for å få full utbytte av funksjonaliteten i det interaktive skjemaet.