Søknad om trefelling på kommunalt friområde

Du kan søke parkvesenet om felling av trær nær tomten din, som står på kommunalt friområde. Du finner mer informasjon på kommunens nettside.

Informasjon om søknaden:

Legg ved kartutsnitt, målestokk 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegnet hvor trærne er.
Før du sender inn søknaden må du varsle berørte naboer. Dersom trærne står på en lekeplass eller annet typisk fellesareal, må du legge ved en uttalelse fra velforeningen i området.

Søknader om trefelling behandles i vintersesongen. Søkere kan derfor ikke forvente at søknader som sendes inn, blir behandlet før perioden desember-mars.

Skjemaet kan eventuelt skrives ut og sendes i posten til Kristiansand kommune, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand. Dersom du etter sender vedlegg i posten, må disse merkes med "Søknad om trefelling", navn, adresse og navn på området hvor du ønsker å felle trær.

Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.
 Jeg samtykker
 Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket)
  Du har ikke aktivert javascript i nettleseren din, det er sterkt anbefalt å aktivere javascript for å få full utbytte av funksjonaliteten i det interaktive skjemaet.