Båtplass - søknad om fast kommunal båtplass

Kristiansand kommune

Alle som leier båtplass av Kristiansand kommune plikter å følge småbåthavnens reglement og retningslinjer.

Båtsesongen, båtplassen og båtplassavgiften

  1. Båtsesongen er tidsrommet 01.04. – 31.10. I enkelte værutsatte havner er båtsesongen 01.04. – 30.09. Gjelder Marinabryggen i Kuholmen og Korsvik. I båtsesongen skal båtplassene i utgangspunktet være tilgjengelige for båtplasseierne.
  2. Båthavnene kan helt eller delvis avsperres for bruk eller ferdsel for en periode dersom reparasjon av skader, nødvendig oppgradering/vedlikehold eller uforutsette hendelser gjør dette nødvendig. Slik avkorting av båtsesongen medfører ikke refusjon av innbetalt avgift.
  3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) refererer seg til båtsesongen og fastsettes av bystyret. Sesongleien fastsettes for den brutto båtplassbredde (bryggebredde) som leies ut. I spesielle tilfeller fastsettes båtplassens størrelse ut fra andre kriterier. Brutto båtplassbredde (bryggebredde) måles i meter, men oppgis i enheter der en 0,1 plass er 25 cm bred, avrundet til nærmeste hele 25 cm. En standard båtplass er 2,5 meter bred. (NB!Vær oppmerksom på at utriggere bruker 25 - 40 cm mer av brutto plassbredde enn de andre fortøyningsordningene. Man må beregne dette med når man legger inn søknaden.)
  4. Aktive leieforhold som sies opp før 01.05. får tilbakeført 100% av sesongleien. Leieforhold som sies opp etter dette får ingen sesongleie tilbakeført.
  5. Leieforhold som opprettes etter 01.08. får redusert sesongleien med 50%.
  6. Båtplassene deles i følgende kategorier: A-plasser, som er den normale standard, og B-plasser som er plasser av vesentlig dårligere standard (normalt er dette grunnere plasser). Kristiansand kommune fastsetter kategorien.

Alle med båtplass plikter å merke båten med godt synlig kjenningstegn. Alle båter skal være registrert i det sentrale båtregisteret. Endringer skal meddeles Kristiansand Kommune/småbåthavnkontoret straks.


Kommunale småbåthavner har en grense på båter opptil maks 50 fot.


Før du avgir personopplysninger over internett, må du samtykke i en personvernerklæring. Du finner den her.
 Jeg samtykker
 Jeg samtykker ikke (vinduet vil bli lukket)
  Du har ikke aktivert javascript i nettleseren din, det er sterkt anbefalt å aktivere javascript for å få full utbytte av funksjonaliteten i det interaktive skjemaet.